ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Θωμάς

Αχιλλέας

Βιολόγος

Ταμπούρης

Αχιλλέας

Μαθηματικός

Χατζούλα

Αλκμήνη

Μαθηματικός

Καλαμπούκα

Βίκυ

Μαθηματικός

Πλιάχα

Αλεξάνδρα

Μαθηματικός

Καραγιάννη

Δήμητρα

Οικονομολόγος

Πάσχος

Κωνσταντίνος

Πληροφορικής

Ζιώγας

Κωνσταντίνος

Σχέδιο Αρχιτεκτονικό

Λιάλιος

Δημήτρης

Φιλόλογος

Παυλός

Κωνσταντίνος

Φιλόλογος

Αθανασίου

Τίνα

Φιλόλογος

Σιώμου

Βασιλική

Φιλόλογος

Καψάλη

Θεοδώρα

Φιλόλογος

Τζιούτζιου

Βασιλική

Φιλόλογος

Μιχαηλίδης

Ηλίας

Φυσικός

Μαντζώλα

Χαρούλα

Φυσικός

Γεωργία

Χατζή

Φυσικός

Μακρυγιάννη

Ειρήνη

Χημικός

Μαρωνίδου

Εύη

Χημικός

.

.

.