ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Θωμάς

Αχιλλέας

Βιολόγος

Ταμπούρης

Αχιλλέας

Μαθηματικός

Χατζούλα

Αλκμήνη

Μαθηματικός

Καλαμπούκα

Βίκυ

Μαθηματικός

Βλαχοδήμος

Περικλής

Μαθηματικός

Καραγιάννη

Δήμητρα

Οικονομολόγος

Πάσχος

Κωνσταντίνος

Πληροφορικής

Ζιώγας

Κωνσταντίνος

Σχέδιο Αρχιτεκτονικό

Λιάλιος

Δημήτρης

Φιλόλογος

Παυλός

Κωνσταντίνος

Φιλόλογος

Κυρατσού

Εύη

Φιλόλογος

Σιώμου

Βασιλική

Φιλόλογος

Καψάλη

Θεοδώρα

Φιλόλογος

Πεκρίδου

Βασιλική

Φιλόλογος

Μιχαηλίδης

Ηλίας

Φυσικός

Μαντζώλα

Χαρούλα

Φυσικός

Γεωργία

Χατζή

Φυσικός

Μακρυγιάννη

Ειρήνη

Χημικός

Δέδε

Παναγιώτα

Χημικός

.

.

.