ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Νάκου

Ιφιγένεια

Βιολόγος

Ταμπούρης

Αχιλλέας

Μαθηματικός

Παπαχαρισίου

Ουρανία

Μαθηματικός

Μπουλοκώστα

Σταυρούλα

Μαθηματικός

Λεονταρίδης

Χαράλαμπος

Μαθηματικός

Γεωργακά

Κωνσταντίνα

Μαθηματικός

Γκουγκλιάνα

Σοφία

Οικονομολόγος

Κριθάρας

Νικόλαος

Οικονομολόγος

Πάσχος

Κωνσταντίνος

Πληροφορικής

Τζιούτζιου

Αναστασία

Σχέδιο Αρχιτεκτονικό

Λιάλιος

Δημήτρης

Φιλόλογος

Αθανασίου

Σταματίνα

Φιλόλογος

Κοκάνης

Λεωνίδας

Φιλόλογος

Κυρατσού

Εύη

Φιλόλογος

Χατζηγιαννάκη

Ευαγγελία

Φιλόλογος

Μπασδάρα

Ρίτα

Φιλόλογος

Πασχώνη

Βασιλική

Φιλόλογος

Κότσικας

Δημήτρης

Φιλόλογος

Μιχαηλίδης

Ηλίας

Φυσικός

Μαντζώλα

Χαρούλα

Φυσικός

Μητσιάκου

Χριστίνα

Φυσικός

Ιορδανίδου

Πολυξένη

Χημικός

Δέδε

Παναγιώτα

Χημικός

Κοντοδήμου

Κωνσταντίνα

Χημικός