ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Νάκου

Ιφιγένεια

Βιολόγος

Ταμπούρης

Αχιλλέας

Μαθηματικός

Παπαχαρισίου

Ουρανία

Μαθηματικός

Μπουλοκώστα

Σταυρούλα

Μαθηματικός

Καλαμπούκα

Στέλλα

Μαθηματικός

Γκουγκλιάνα

Σοφία

Οικονομολόγος

Πάσχος

Κωνσταντίνος

Πληροφορικής

Τζιούτζιου

Αναστασία

Σχέδιο Αρχιτεκτονικό

Λιάλιος

Δημήτρης

Φιλόλογος

Αθανασίου

Σταματίνα

Φιλόλογος

Κοκάνης

Λεωνίδας

Φιλόλογος

Κυρατσού

Εύη

Φιλόλογος

Μακρή

Φανή

Φιλόλογος

Μπασδάρα

Ρίτα

Φιλόλογος

Πασχώνη

Βασιλική

Φιλόλογος

Μιχαηλίδης

Ηλίας

Φυσικός

Μαντζώλα

Χαρούλα

Φυσικός

Μητσιάκου

Χριστίνα

Φυσικός

Ιορδανίδου

Πολυξένη

Χημικός

Δέδε

Παναγιώτα

Χημικός