ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σε όλα τα μαθήματα ανά κατεύθυνση σπουδών διαμορφώνονται κλειστά τμήματα. Δίνεται έτσι η δυνατότητα διαμόρφωσης τμημάτων πραγματικά του ίδιου επιπέδου, απαραίτητο για τη μέγιστη απόδοση.

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Φιλολογικά 3
Χημεία 1
Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Έκθεση 2
Χημεία 1
Γεωμετρία 1
Αρχαία 2

Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Μαθηματικά Κατ – Γεν 4
Φυσική Κατεύθυνσης 2
Έκθεση 2
Χημεία 1
Φυσική Γενικής 1
Γεωμετρία 1

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Αρχαία Άγνωστο 2
Αρχαία Γνωστό 1
Έκθεση 2
Λατινικά** 1

* Στο παραπάνω πρόγραμμα σπουδών μαθηματικών και φυσικής, περιλαμβάνεται προετοιμασία Γ λυκείου ** Προετοιμασία Γ λυκείου

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Αρχαία – Γνωστό 2
Αρχαία – Άγνωστο 2
Λατινικά 2
Έκθεση 2
Ιστορία προς/μου 1,5

Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Μαθηματικά 4
Φυσική 3
Χημεία 3
Έκθεση 2
Βιολογία Προσ/μού 2

Οικονομικών – Πληροφορικής

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Μαθηματικά Κατ 4
Ανάπτυξη εφαρμογών 2
Αρχές οικονομικής θεωρίας 2
Έκθεση 2