ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σε όλα τα μαθήματα ανά κατεύθυνση σπουδών διαμορφώνονται κλειστά τμήματα. Δίνεται έτσι η δυνατότητα διαμόρφωσης τμημάτων πραγματικά του ίδιου επιπέδου, απαραίτητο για τη μέγιστη απόδοση.

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Φιλολογικά 3
Χημεία 1
Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Έκθεση 2
Χημεία 1
Γεωμετρία 1
Αρχαία 2

Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Μαθηματικά* Κατ – Γεν 4
Φυσική Κατεύθυνσης* 2
Έκθεση 2
Χημεία* 2
Φυσική Γενικής 1
Γεωμετρία 1

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Αρχαία Άγνωστο 2
Αρχαία Γνωστό 1
Έκθεση 2
Κοινωνιολογία** 1

* Στο παραπάνω πρόγραμμα σπουδών μαθηματικών, φυσικής και χημείας, περιλαμβάνεται προετοιμασία Γ λυκείου ** Προετοιμασία Γ λυκείου

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Αρχαία – Γνωστό 2
Αρχαία – Άγνωστο 2
Κοινωνιολογία 3
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Ιστορία 3

Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Μαθηματικά 4
Φυσική 4
Χημεία 4
Έκθεση – Λογοτεχνία 3
Βιολογία 4

Οικονομικών – Πληροφορικής

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Μαθηματικά 4
Ανάπτυξη εφαρμογών 4
Αρχές οικονομικής θεωρίας 3
Έκθεση – Λογοτεχνία 3