ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δημήτρης Ι. Λιάλιος

Φιλόλογος – κλασική φιλολογία ΑΠΘ

Ηλίας Χ. Μιχαηλίδης

M.Sc. Φυσικός Α.Π.Θ.

Αχιλλέας Κ. Ταμπούρης

M.Sc. Μαθηματικός-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων